Smer jazdy Spoj Odchod Poznámka

Snina,,nám.

miestny autobus

Bus 709403 8

6

5:20 10.6. so

1
cez Ubľa,,rázc.Brezovec, Klenová,,ZŠ SAD Humenné a.s.

Snina,,nám.

miestny autobus

Bus 709403 24

6

12:40 10.6. so

2
cez Ubľa,,rázc.Brezovec, Klenová,,ZŠ SAD Humenné a.s.