Zo smeru Spoj Príchod Poznámka

Levice

osobný vlak

Os 5202

L

5:31

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Nové Zámky

osobný vlak

Os 5203

L

6:17

cez Šurany, Úľany n.Žitavou, Podhájska Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Levice

osobný vlak

Os 5206

L

7:41

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Nové Zámky

osobný vlak

Os 5207

L

8:25

cez Šurany, Úľany n.Žitavou, Podhájska Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Levice

osobný vlak

Os 5214

L

11:41

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Nové Zámky

osobný vlak

Os 5215

L

12:25

cez Šurany, Úľany n.Žitavou, Podhájska Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Levice

osobný vlak

Os 5218

L

13:16

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Nové Zámky

osobný vlak

Os 5219

L

14:25

cez Šurany, Úľany n.Žitavou, Podhájska Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Levice

osobný vlak

Os 5222

L

15:41

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Nové Zámky

osobný vlak

Os 5223

L

16:25

cez Šurany, Úľany n.Žitavou, Podhájska Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.